درباره مراکز تفریحی

logo

اقدامات فرهنگی و تفریحی بخشی از خدمات شهرداری نجف آباد است که با تلاش مجموعه شهرداری و با حمایت های شورای اسلامی شهر و شهردار نجف آباد سرعت بیشتری به خود گرفته است وامید داریم با حمایت مسئولین جهت برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی در جهت رفاه حال شهروندان در مسیرتوسعه فرهنگی شهرگام های موثری صورت گیرد وتمام تلاش خدمت گزاران فرهنگی فراهم نمودن بستری برای ایجاد فضای شورو نشاط شهروندان بویژه مردم شهید پرور شهر نجف آباد خواهد بود.


مشهد مقدس

شمال

باغبهادران

چادگان

سد زاینده رود